xCryptbergia
(Cryptanthus x Billbergia)

 1. xCryptbergia 'Goodale'
  Crypt. 'It' X xCryptbergia 'Red Burst'
 2. xCryptbergia
  'Hazel Quilhot'

  Cryptanthus sinuosus 'Carioca' X Billbergia elegans
 3. xCryptbergia 'Hombre'
  Crypt. beuckeri X B. vittata
 4. xCryptbergia 'Mead'
  Cryptanthus beuckeri X Billbergia nutans
 5. xCryptbergia
  'Red Burst'

  Cryptanthus bahianus X Billbergia nutans
 6. xCryptbergia
  'Resplendent'

  Cryptanthus marginatus X Billbergia 'Pria'
 7. xCryptbergia 'Topaz'
  Crypt. bivittatus v. major? X B. pyramidalis v. concolor

BACK TO
GENUS LIST